Boliden Harjavalta

Boliden Harjavalta on osa ruotsalaista Boliden-konsernia. Boliden on johtava eurooppalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. Boliden Harjavallan kuparisulatto, nikkelisulatto ja rikkihappotehtaat sijaitsevat Harjavallassa ja kuparielektrolyysi Porissa. Yrityksen päätuotteet ovat kupari, kulta, hopea ja rikkituotteet. Lisäksi yritys sulattaa nikkelirikasteita palvelusulatuksena. Boliden Harjavallan vuoden 2011 tuotannon arvo oli 1035 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on noin 400.

Kandiuudistuksen insinööräys

Paljastan aluksi salaisuuden: Professorit voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, miten he suhtautuvat yliopiston kehittämiseen: 1) ne jotka eivät halua osallistua mihinkään, 2) ne joiden muut eivät halua osallistuvan, ja 3) ne jotka pelkäävät että elleivät itse osallistu, niin asioista päättävät ryhmien 1 ja 2 professorit. En ole ollut tarpeeksi tiukkana päästäkseni ryhmiin 1 tai 2, joten minut nimitettiin vetämään uuden kandiohjelman engineering (insinöröinti) –paketin suunnittelua (insinööräystä).

Uuteen kandiohjelmaan on päätetty tulevaksi neljä kappaletta viiden opintopisteen pakollisia Engineering –kursseja, joista viimeinen on pääainekohtainen. Nämä kurssit pidetään kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, yksi kunakin lukukautena. Lähdin suunnittelussa insinöörimäisesti siitä, että ensin listataan kaikki insinööräyshenkiset osaamistavoitteet ja mietitään sitten paljonko niiden oppimiseen kuluu aikaa. Työtä varten tein Excel –taulukon, joka sisältää kaiken (kuva osasta taulukkoa). Monet osaamistavoitteet, kuten ryhmätyö- tai tiedonetsintätaidot, ovat myös monille muille kandiohjelman osa-alueille yhteisiä (toivottavasti) joten kaikkea ei tarvitse mahduttaa 20 opintopisteeseen. Tämän jälkeen jaoimme tunnit siten että jokaiseen kurssiin tulee keskimäärin noin 133 tuntia ja 20 minuuttia työtä.

Seuraavia etappeja on koota tiivistetyt kurssikuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-opasta varten, päättää opettajista ja opetusmenetelmistä sekä opetusperiodeista. Lopuksi pitäisi suunnitella ihan opiskelijoiden oikeasti myös ne kurssit, ja laittaa ne käyntiin, arvioida tulosta ja kehittää…

Yksi haaste työssä on kurssien synkronointi muiden oppialojen kanssa. Esimerkiksi differentiaalisia ainetaseita, panosreaktoreita jne. olisi hyvä opettaa samaan aikaan matematiikan differentiaaliyhtälöitä käsittelevän kurssin kanssa. Kemian puolella synkronointi on vähintään yhtä tärkeää; sielläkin kun taidetaan käsitellä reaktioita ja tasapainoja jossain välissä. Aiheiden lisäksi olen esitellyt toiveita, että asioita käsitellään myös kvantitatiivisesti pitäen mielessä hyvä periaate: ”Engineering is done with numbers. Analysis without numbers is only an opinion.”

Toivottavasti työn tuloksena tulevaisuuden diplomi-insinöörit ovat yhtä eteviä kuin nykyään valmistuvat.

Ville Alopaeus

SWECO

Sweco on Pohjoismaiden johtava, kansainvälinen rakentamisen asiantuntija- ja konsulttiyritys. Konsernin päätoimialat ovat, teollisuus-, arkkitehti-, ympäristö- ja rakennesuunnittelu, infrastruktuuri sekä erilaiset asiantuntijapalvelut.

Toteuttamamme projektit ovat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestäviä ja ympäristönsä huomioonottavia. Insinöörimme, arkkitehtimme ja ympäristöasiantuntijamme toteuttavat asiakkaillemme laadukkaita, Iiiketoiminnallisesti kannattavia ja samalla myös kestävää kehitystä edistäviä projekteja.

Suomessa Sweco-konserniin kuuluvat Sweco Architects, Sweco Industry ja Sweco PM. Vuoden 2012 helmikuusta lähtien myös rakennetun ympäristön asiantuntija FMC Group on ollut osa Sweco- konsernia. Sweco toimii 12 maassa ja sen palveluksessa on lähes 8 000 henkilöä, joista noin 1 800 työskentelee Suomessa. Konsernin kokonaisliikevaihto vuonna 2011 oIi 760 miljoonaa euroa. Sweco on pörssiyhtiö ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Tukholman pörssissä.

Sweco Industry – Asiantuntijapalveluita teollisuudelle

Sweco Industry on teollisuuden suunnittelu- ja projektipalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen toimialat ovat kemianteollisuus, energia-, metsä- ja kaivosteollisuus sekä meriteollisuus (offshore). Suomen lisäksi yrityksellä on toimipaikat Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Sweco Industryn palveluksessa on yli 750 henkilöä, joista Suomessa työskentelee noin 600.